Comptem amb una nova pala carregadora

Continuem ampliant i renovant el nostre parc de maquinària. La darrera adquisició ha estat aquesta pala carregadora d’última generació que ens permetrà moure terra i runa de manera ràpida i eficaç. Ens serà especialment útil pels projectes vinculats a moviments de terres, urbanització i enderrocs, que cada cop són més sol·licitats.

Tot l’equip d’OBRES I SERVEIS ROIG tenim molt clar que necessitem bones eines per fer bones obres.

PALA CARREGADORA