SANEJAMENT

Obres de sanejament

Acumulem una llarga experiència en la construcció de claveguerams i xarxes d'abastament d'aigua. Hem executat tot tipus de projectes, tant de nous com de reparació, i en tot tipus d'entorns principalment de la província de Barcelona.

A més, hem estat testimonis de l’evolució dels materials i de les formes de treball. Això ens ha portat a dominar l'ús del polietilè, el polipropilè o el pvc, a banda del tradicional formigó i la xapa galvanitzada. Pel que fa a les tècniques d'excavació hem incorporat la rasadora o la perforació per “inca” per complementar determinades fases en l’execució de l’obra.

PROJECTE DESTACAT

Obres d’ampliació de la capacitat del col·lector existent dins de la trama urbana d'Esparreguera.

Ampliació de col·lectors a Esparreguera

ALTRES PROJECTES