RECURSOS PROPIS

Des de 1982 i fins l’actualitat ens hem dedicat a la construcció d’obra pública i privada executant més de 200 projectes arreu del territori, principalment a la província de Barcelona.

Ha estat possible gràcies a disposar d'una àmplia plantilla molt experimentada, d'una moderna flota de maquinària especialitzada i d'una pedrera pròpia per extracció i recuperació del material.

Empresa retallada
Equips de maquinària pesada i transport d'àrids
Altres vehicles

BONES EINES

LA NOSTRA PEDRERA

A 5 km de les oficines i la base d'operacions tenim la nostra pedrera de Can Gallina, d'on extreiem material mitjançant voladures controlades. Ens permet obtenir pissarra quarsítica amb un ritme d’extracció de fins a 10.000 t/dia. Podem calibrar el diàmetre del material obtingut des de 0,05 a 2 metres per utilitzar-lo en els projectes en els que treballem o vendre'l. És un material idoni per a reblerts de subsòl i terraplens.

També disposem d'una planta matxucadora per al reciclatge de runes i excedents de roca que ens permet produïr textures per a les aplicacions de ferms.