CASERNES DE SANT ANDREU

BARCELONA, BARRI DE SANT ANDREU

Projecte segregat de l’àmbit de la Rambla d’equipaments del projecte refós d’urbanització de les casernes de Sant Andreu, realitzat entre els anys 2019 i 2020. Adjudicat per l'Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona. La superfície d’actuació total és d’uns 18.000 m2, que inclouen el nou vial de Rambla; passos i accessos a edificis, al CAP i a una escola; trams d’escales i murs i una zona de jocs.

Projecte d'urbanització de les casernes de Sant Andreu

S’ha fet una nova configuració urbana dels espais lliures d'ús públic de l’àmbit de les Casernes de Sant Andreu i l’execució de les obres necessàries per a la implantació de les xarxes d’infraestructures de serveis, accessibilitat, xarxa de clavegueram i xarxa de recollida pneumàtica (RSU).

En el transcurs de l’obra s’han trobat diferents restes arqueològiques que han fet variar els temps d’execució i les activitats. S’ha col·laborat en totes les tasques demanades i s'han adoptat les solucions necessàries per continuar amb el projecte.

Termini d'execució (mesos)
Any de realització
Pressupost d'adjudicació (euros)

EL PROJECTE EN IMATGES

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Contacta amb els nostres experts en urbanització residencial