ENDERROC D'EMERGÈNCIA

BADALONA, BARRI DE LA SALUT

Obra d’emergència per realitzar la desconstrucció manual d’un edifici situat al barri de la Salut de Badalona degut a les patologies estructurals del propi edifici i davant el perill d’esfondrament de tot l’edifici. Els treballs es van realitzar de forma manual, ja que es van haver de recuperar gran part de les pertinences personals dels veïns.

Enderroc al barri de La Salut de Badalona

Una brigada d’operaris entrava pis per pis a recuperar tot el que es podia i s’emmagatzemava en contenidors etiquetats. Un cop els pisos estaven buits es procedia a desmuntar les bigues i els forjats amb grans grues que els subjectaven i els baixaven a la zona preparada per l’acopi de materials. Un cop desmuntats els forjats es desmuntaven envans i parets de forma manual evitant que caiguessin a la via pública.

Termini d'execució (mesos)
Any de realització
Pressupost d'adjudicació (euros)

EL PROJECTE EN IMATGES

VOLS MÉS INFORMACIÓ?

Contacta amb la nostra unitat especialitzada en enderrocs i desconstruccions