LA NOSTRA PEDRERA

A només 3 quilòmetres de les oficines i la base d'operacions tenim la nostra pedrera de Can Gallina, d'on extreiem material mitjançant voladures controlades. Obtenim pissarra quarsítica amb un ritme d’extracció de fins a 10.000 t/dia. Podem calibrar el diàmetre del material obtingut des de 0,05 a 2 metres per utilitzar-lo en els projectes en els que treballem. És un material idoni per a reblerts de subsòl i terraplens.

Pedrera

CAN GALLINA