Ampliem la nostra flota de maquinària pròpia

Els darrers dies hem adquirit dues noves caixes per als nostres camions. Aquesta inversió en nova maquinària ens permetrà encara ser més àgils en el transport de terres, runes i materials en tots els projectes que estem duent a terme al nostre entorn.

A la fotografia podeu veureu una de les noves caixes, amb gran capacitat de material i que porten els nostres camions.

Pedrera