Desmantellem peatges a la provincia de Girona

OBRES I SERVEIS ROIG és una de les diverses empreses que ha participat en el demantellament de peatges a Catalunya un cop acabada la concessió. Hem treballat especialment a la demarcació de Girona, actuant sobre els peatges de La Jonquera i Maçanet-Massanes.

El projecte inclou l’enderroc i desmuntatge de les estructures, separació de materials i transport del formigó a la planta de reciclatge de materials per convertir-los en àrids per a nous usos i separant els metalls de la runa. Un cop els peatges estan enderrocats, una altra empresa s’encarrega de regularitzar superfícies i començar a preparar els trams per aglomerar.

Consulta les noticies publicades als mitjans de comunicació:

Diari de Girona

Nació Digital

La Clau

Peatges_001